Materi AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyahan) 3 BAB 3

Posted on
Mengingatkan agar berbaik sangka kepada Allah Materi AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyahan) 3 BAB 3

AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyahan) 3 BAB 3, PENYELENGGARAAN JENAZAH

A.    Melepaskan Kematian
1.      Menganjurkan sabar bila sakit.
2.      Mengingatkan agar berbaik sangka kepada Allah.
3.      Mendatangi orang sakit.
4.      Mentalkinkan orang yang sakaratul maut.
5.      Menganjurkan orang sakit keras agar berwasiat.
6.      Hadapkan kearah kiblat
7.      Menciptakan suasana tenteram
8.      Ucapkan kalimat Istirja’ jika telah meninggal.
9.      Tindakan lain yang yang harus dikerjakan setelah kematian.
10.  Pejamkan mata si mayat dan mendoakannya.
11.  Tutupilah dengan kain yang baik.
12.  Lunasilah hutangnya.
13.  Beritakanlah kematiannya kepada kerabat. 
14. Segerakanlah kematiannya.
B.     Memandikan Jenazah

    1. Persiapan memandikan jenazah. 
    2. Orang yang lebih afdal memandikan jenazah.

a.    Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki.
b.   Keluarga dekat dengan si mayat.
c.    Isteri boleh memandikan suaminya atau sebaliknya.
d.   Orang lain beriman.
3. Tata cara memandikan jenazah.
a.       Mandikanlah mulai dari anggota wudlu sisi kanannya.
b.      Mandikanlah dengan hitungan gajil.
c.       Rambut mayat perempuan dikepang tiga dan keringkan.
d.      Tutupilah celah mayat.
C.    Mengafani Jenazah
1.      Kafanilah dengan kain yang baik (putih).
2.      Hendaklah menutupi seluruh tubuh mayat.
3.      Berilah wangi-wangian, kecuali mayat yang sedang ihram.
4.      Kain kafan mayat laki-laki tiga helai kain.
5.      Kain kafan mayat perempuan dengan basahan, baju kurung, kudunng dan kain.
6.      Jangan berlebihan dalam hal kafan.
D.    Larangan Meyalatkan Jenazah
Yaitu : waktu terbit matahari, waktu tengah matahari dan waktu  terbenam matahari.
E. Memakamkan Jenazah
1. Mengusung jenazah ke kuburan.

Bawalah jenazah ke kuburan dengan segera, iringilah (disekitar) dengan diam, wanita dilarang mengiringi jenazah dan jika kamu melihat jenazah maka berdirilah.

2. Adab memasuki pekarangan Kubururan.

Mengucapkan salam ketka masuk pekarangan kuburan, dilarang duduk hingga jenazah itu diletakan dan dilarang duduk di atas kuburan.

3. Cara menguburkan jenazah.
1.      Buatlah liang lahat yang baik dan dalam.
2.      Masukannlah mayat dari arah kaki kuburan.
3.      Ucapkan bacaan ketika meletakan mayat.
4.      Tutuplah atas kubur mayat wanita ketika mengubur.
5.      Orang junub tidak boleh turun ke dalam lubang kubur.
6.      Letakanlah mayat itu menghadap kiblat.
7.      Setelah selesai, berdo’alah untuk mayat.
F.  Hal-Hal Yang Disunahkan Behubungan Jenazah
1.      Berdo’a ketika mendengar musibah.
2.      Mengabarkan berita kematian kepada seama muslim.
3.      Menyegerakan pengurusan jenazah.
4.      Memberikan nasihat sabar kepada ahlul musibah.
5.      Berduka cita selama tiga hari.
6.      Memberi makan bagi ahli musibah.
7.      Ta’ziah
8.      Ziarah kubur.
G. Hal-Hal Yang Bid’ah Berkaitan Dengan Kematian.
1.      Meratap.
2.      Merobek-robek baju dan memukuli diri.
3.      Azan dalam kubur.
4.      Talqin di atas kubur.
5.      Upacara kenduri.

Demikianlah Materi AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyahan) 3 BAB 3, semoga bermanfaat.